უფასო განცხადებების პორტალი
უფასო განცხადებების პორტალი
 

უფასო განცხადებების ჯგუფი

სერიოზული ადამიანებისათვის

გაწევრიანდი ჩვენს ფეისბუქ ჯგუფში
 

ჩვენს ახალ facebook ჯგუფში, თქვენ შეგეძლებათ განათავსოთ ნებისმიერი კანონის ფარგლებში დაშვებული განცხადებები, დაუკავშირდეთ პირდაპირ ნივთის ან სერვისის მომწოდებელს, ყოველგვარი შუამავლების გარეშე, იყიდოთ ან გაყიდოთ თქვენთვის ხელსაყრელ ფასად და ყველასაგან დამოუკიდებლად, თავისუფალ, სრულიად უსაფრთხო და უფასო, მულტი-მიმართულებიან პლატფორმაზე!!!...

ჩვენ მოდერატორები ასევე უზრუნველყოფენ, თქვენს მიერ განთავსებული მასალების, მეტად უფრო წინ წაწევას და მათზე ახალი რეალური მომხმარებლების მოზიდვას + 24/7 საათიან მხარდაჭერას!!! გისურვებთ წარმატებებს!!!...